Golvtyper

Ucrete – världens starkaste golv

Temperatur och kemikalieresistent halkfri golvbeläggning för våta bearbetningsmiljöer, samt där höga krav ställs på kemikalieresistens och hög värmepåverkan.

Läs/Ladda hem PDF-broschyr om Ucrete-golv: Ladda hem

WB Epoximålning

Vattenburen epoxifärg som försluter betongytan och ger en lätt-städad yta.

Tjockfilmsmålning

Lösningsmedelsfri tunnskiktsbeläggning av epoxi som ger en slät, lättstädad yta.

Självutjämnande massagolv

Släta enfärgade beläggningar som fyller upp ojämnheter i under-laget och ger en porfri och vattentät yta.

Släta färgsandsgolv

Starka dekorativa golvbeläggningar uppbyggda av ofärgad epoxiplast och färgad sand. Den färgade sanden, som finns i olika kulörer, ger möjlighet att variera utseendet på det färdiga golvet

Flexibla golv

Beläggningar med hög flexibilitet och spricköverbyggande egenskaper som är avsedda för rörliga underlag.

Emissionsfria golv

För miljöer där extra höga krav ställs på inomhusmiljö. Produkterna är i det närmaste emissionsfria d.v.s. avger minimalt med kemiska ämnen till inomhusluften.

Elavledande golv

Används för golvytor där elektrostatisk uppladdning måste undvikas. Beläggningens yta kan varieras från helt slät till halkskyddad för t ex våtutrymmen.

Kemikalieresistenta golv

Kemikalieresistent lösningsmedelsfri beläggning avsedd för miljöer som utsätts för aggressiva kemikalier som syror och alkali.

Dekorgolv

Dekor är en beläggning av naturstensgrus som limmas samman med en lösningsmedelsfri ofärgad epoxiplast.Beläggningens skikttjocklek är ca 10-12 mm.