Referenser

Referensbild

Vetlanda – SL Golv

Man kan få ett SL golv i olika kulörer. Man kan färglägga i någon kulör för att markera ett anvisat gångstråk för gående i en produktionshall där stor fara för trucktrafik finns. Den fyller upp ojämnheter i underlaget och ger en porfri och vattentät yta.

Referensbild

Tenhult – Strukturgolv

Strukturgolv läggs bland annat där det finns halkrisk på grund av oljespill. Golvet är uppbyggd av ofärgad epoxiplast och färgad sand som finns i olika kulörer. Denna beläggning använder man sig även av vid golvinstallation av restaurangkök, storkök.

Referensbild

Lammhult – WB Målning

Vattenburen epoximålning använder man sig först och främst av där underlaget innehåller mycket fukt, då den släpper igenom en viss mängd fukt. Man skall dock tänka på att livslängden inte är lika lång som 100 procentig epoxi.

Referensbild

Västerås – Strukturgolv

Golv med struktur är lämpliga att ha i bilverkstäder på grund av olja och vatten som oftast finns på golvytan i dessa miljöer. Det är även lätt att rengöra och underhålla golvet.

Referensbild

Smålandsstenar – Ucrete

Ucrete fungerar även bra utomhus där man behöver ha en slitstark beläggning som står emot kyla och vind samt andra påfrestningar utomhus. Ucrete har även en lång livslängd med unik tålighet mot stötar och slitage där många 20-30 år gamla Ucretegolv i aggressiva miljöer fortfarande används.

Referensbild

Hjortsberga – WB Målning

Vid vattenburen epoximålning kan man använda sig av olika kulörer för att skilja på olika arbetsområden. Vill man ha ett billigare alternativ för att fräscha upp sina golv samt få en ljusare arbetsplats är detta något man kan använda sig av. Men man får räkna med att hållbarheten inte är lika god som om man lägger exempelvis ett SL golv.

Referensbild

Värnamo – SL Golv

Ett SL golv ger en naturlig glansig yta som ökar ljus nivån i lokalen. Ytan är slät, slitstark och lätt att rengöra samt underhålla. Används med fördel på ytor där hög belastning av tung och intensiv trafik av exempelvis truckar förekommer.

Referensbild

Borlänge – Strukturgolv

I restaurangkök- och storkök är det viktigt att ha ett golv som är fogfritt för att kunna hålla en god hygien och för att lätt kunna rengöra samt underhålla golvytan. Man lägger även dessa golv med halkskydd för att minimera halkrisken. Beläggningen håller en hög tålighet när det gäller slitstyrka och vattentålighet.

Referensbild

Torsvik – SL Golv

SL används med fördel inom många olika områden som till exempel lager, produktions- och monteringshallar, maskintillverkningshallar.

Referensbild

Dals Långed – Polyuretan SL

Där underlag består av asfalt eller flingcoat använder man sig av ett material som polyuretan. Då den har en bra vidhäftning samt är något flexibel så fungerar polyuretan utmärkt att lägga på dessa underlag. Detta är en beläggning med flexibilitet och spricköverbyggande egenskaper som är avsedda för rörliga underlag.

Referensbild

Växjö – Kompaktgolv

En färgsandsbeläggning kan beläggas i olika kulörer. Golvet är tåligt, porfritt och vätsketätt. Man rengör golvet med de vanligaste rengöringsmedlen och metoder, även högtryckstvätt. Ett kompaktgolv är lämpligt att installera i exempelvis produktionshallar, monteringshallar, tryckerier.

Referensbild

Tidaholm – TF Målning

Tjockfilmsmålning är ett lösningsmedelsfri tunnskikts beläggning av epoxi som man kan lägga där golvytorna inte har så hög belastning av exempelvis truckar. Den ger en slät och lättstädad yta.

Referensbild

Smålandsstenar – SL Golv

SL är en självutjämnande 2 – komponents epoxibeläggning på 2-3 mm. SL är att föredra där hårt slitage förväntas i exempelvis truckgångar.

Referensbild

Hjo – Ucrete

Ucrete är utmärkt att använda i livsmedelsmiljöer då den är temperatur- och kemikalieresistent samt halkfri. Den finns både med mattlack och blanklack. Golvet är i första hand ett funktionsgolv där höga krav ställs på funktion och slitstyrka.

Referensbild

Mjölby – Ucrete

Ucrete är en beläggning som är att föredra när det är hög värmepåverkan i exempelvis ett värmerum. Man anpassar tjockleken som finns i 4 mm, 6 mm, och 9 mm utefter hur hög temperatur det är i utrymmet där det skall läggas. 4 mm är resistent upp till 60 grader, 6 mm upp till 70 grader och lätt ångtvätt samt 9 mm upp till 120 grader och fullständig ångtvätt.